smart

Министерският съвет одобри 267 300 лева за изплащане на 370 стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2023 г. Учениците имат право да получават по 135 лева месечно стипендия.

Кабинетът отпусна и 783 279 лева за компенсации на семействата на деца, за които не е осигурено място в детска градина за периода от 1 юли до 14 септември 2023 г. 1283 лева получават семействата на две деца в община Пловдив. 1099 лева се полагат за едно дете, което не е прието в детска градина в община „Родопи“.

Право на компенсации от държавата имат родители на деца от тригодишна възраст до постъпването им в I клас, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища, в които са кандидатствали. За тях общината по местоживеене не е предложила друго равностойно място в общинска детска градина или училище.