От МОН отчитат намаляване на желаещите да получат Apostille, който удостоверява истинността на дипломата им за средно образование

Общо 1536 души от завършилите училище през изминалата учебна година са получили печат Apostille, който удостоверява истинността на дипломата им за средно образование, показват данните на министерството на образованието. Легализирани са общо 2652 документа заедно с такива на завършили от предходни випуски.

За сравнение през 2020 г. в Националния център за информация и документация са заверени преведените дипломи на 2210 абитуриенти. С тези на дипломирали се по-рано са общо 3678. През 2019 г. са легализирани 2823 документа на дипломирали се в същата година, а заедно с предишните са общо 4683.

Тенденцията за плавно намаляване на желаещите да следват в чужбина се дължи, от една страна, на по-малките випуски, които завършват средно образование. Други причини за спада са излизането на Великобритания от ЕС и пандемията от COVID-19 в последните години.

През 2021 година най-много желаещи има да учат в Германия, Гърция и Италия. През 2020 година първите три най-предпочитани държави са Германия, Гърция и Великобритания.