D:DCIM100MEDIAIMG_0113.JPG

Над 200 са работещите, сериозни надбавки за учащите в горните курсове

D:DCIM100MEDIAIMG_0113.JPG

26 пловдивски фирми взеха на стаж през август над 200 студенти от пловдивския филиал на Техническия университет. Вузът си  партнира по проект „Студентски практики” с 30 фирми. Значителна част от бъдещите инженери, които стажуват в пловдивски компании, не са пловдивчани, затова и половината от местата в общежитието са заети през летните месеци.

Според директора на филиала проф. Въльо Николов за първи път през 2017 година рязко нараства броят на средните по големина компании, които канят бъдещи инженери на стаж. Интерес проявило дори общинско предприятие „Туризъм“, което взело 15 студенти от специалностите „Компютърни системи и технологии“ и „Дизайн и печатни комуникации“. Студенти стажуват също в авиоремонтния завод „Авионамс“, ИТН консулт, Комеко.

Големите фирми от региона по-рядко ползват държавно субсидираните програми за летни стажове, като предпочитат да имат преки взаимоотношения с бъдещите инженери. При тях много често заплащането на стажовете е обвързано с това в кой курс е студентът и дали в предходни години е бил на стаж във фирмата. Студентите от горните курсове и особено тези, които за втори или трети път стажуват в една и съща голяма фирма, получават сериозни надбавки в заплащането. Бакалаврите от първи, втори и трети курс имат задължителни летни практики и стажове в учебните планове, които се провеждат във фирми.