Най-малките ученици - първолаците, нямаха търпение да се снимат с класната си на първия учебен ден.

Следният месечен доход на член от семейството за предходните 12 месеца трябва да е под 450 лева

Еднократната помощ за ученици, записани в първи клас през учебната 2018/2019 г. ще бъде 250 лева, реши правителството. Тя се отпуска по реда на Закона за семейни помощи за деца, очаква се да бъдат подкрепени около 46 000 деца. Право да я получат имат семейства, чиито деца са записани в първи клас в държавно или общинско училище за първи път. Задължително условие за получаването на средствата е средният месечен доход на член от семейството за предходните 12 месеца да е по-нисък или равен на 450 лева. За 2018 г. той е увеличен.

Помощта се отпуска без доходен тест за деца с трайни увреждания, деца с един жив родител и за деца, настанени в семейства на роднини и близки и приемни семейства по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето. Срокът за подаване на заявлението декларация за отпускане на помощта след записване на детето в първи клас е не по-късно от 15 октомври на текущата учебна година.

Правителството одобри 948 235 лв. допълнителни средства по бюджетите на общините за възстановяване на транспортните разходи или разходите за наем на педагогическите специалисти в детските градини и училищата за 2018 г. Средствата се отпускат на основание изготвена от кметовете на общини информация, като в рамките на един и същи период на учителите могат да бъдат възстановявани извършените разходи или за транспорт, или за наем по месторабота.