Възпитаници на математически и професионални гимназии, както и техните научни ръководители, ще вземат участие в конференцията на Ученическия институт по математика и информатика, на която ще бъдат представени 25 изцяло авторски разработки. 23-тото издание ще се проведе в Плевен от 13 до 15 януари. Отличените автори на проекти получават грамоти за отлично участие, медали и учебна литература, а ако са ученици в 9. или 10. клас – и правото да участват през ноември в интервюто за определяне на двамата български участници в 6-седмичната школа на Изследователския научен институт в САЩ – RSI, която се организира съвместно от Center of Excellence of Education и Масачузетския технологичен институт и се провежда през лятото в Бостън. На 14 януари Илияс Номан, Петър Гайдаров и доц. Евгения Сендова ще представят българското участие в школата през 2022 г.

Всички проекти по информатика и ИТ ще участват на постер-сесия. Те са придружени и от компютърни демонстрации, като журито оценява умението на авторите да представят основните резултати на разработката си и да отговорят на поставените въпроси. Времето за докладване на проектите по математика е до 15 мин., които включват и 3 минути за въпроси, отговори и дискусия по темата.

Не по-малко атрактивна и желана награда за авторите на проекти, получили отлична оценка от журито, е участие в следващата конкурсна сесия на УчИМИ – Ученическата секция на Пролетната конференция на Съюза на математиците в България, на разноски на Ученическия институт. Там те могат да представят подобрените си проекти или да подготвят нови разработки.