Комисия, начело с началника на РУО Иванка Киркова, определи петима педагози и един директорски екип от областта за участие в националния кръг

24 номинации от училищата в Пловдивска област са постъпили за участие в първия национален конкурс „Иноватори в образованието“. Според регламента на МОН предложения можеха да се правят за отделни преподаватели, за директори или цели учителски и управленски екипи. Конкурсът е в три етапа – училищен, областен и национален. Участието е чрез подаване на номинационни формуляри.

Доколко номинираните отговарят на критериите за използване на съвременни педагогически подходи за формиране на ключовите умения на 21 век е решавала 11-членна комисия, начело с началника на Регионалното управление на образованието Иванка Киркова. В състава й влизат експерти от РУО, общинския просветен отдел, областната управа, синдикатите, представители на ученическите съвети на Математическата и Търговската гимназия.

Четирима преподаватели се класират за националния етап в категория „Учители, които са вдъхновили учениците за постижения в учебната работа, включително чрез промяна на училищната среда“. Това е преподавателят по български език от ЕГ „Иван Вазов“ Елена Вързилова, която е и сертифициран учител на Google, а гимназията стана първото Google референтно училище в България. Тя е класен ръководител на паралелката, която се обучава по модела “1:1”. Още един литератор отива на национален етап и това е Радка Атанасова от ПГ по архитектура, строителство и геодезия. Тя също преподава във виртуална среда и е категорична, че ако един учител иска да работи за успешната реализация на своите ученици, трябва непрекъснато да се развива. Третата номинация е за Десислава Кръстева – начален учител и преподавател по религия в СУ „Константин-Кирил Философ“, която е превърнала родителите в свои партньори и съмишленици. Почти не минава образователен форум без нейно участие, където презентира прилаганите иновации, променящи облика на класната стая. Силвия Богданова – учител по георграфия и икономика в ОбУ „Христо Ботев“ в Дълго поле, е четъртото предложение от областта. Тя започва като учител на програма „Заедно в час“, но сега е редовен преподавател в селското школо, автор на БГ варианта на приключението „Escape school“ – учене чрез игра.

Преподавателят по изобразително изкуство от СУ „Патриарх Евтимий“ Елица Гигова ще се състезава с колеги от страната в категория за дейности в извънучебно време, създали знания и умения у учениците, които са ги направили по-удовлетворени и по-успешни. Внучката на писателя Николай Хайтов, която е художник, ръководи клубове по изобразително изкуство с талантливи деца, организира им изложби в Париж, Прага, Берлин.

В категорията за директори, създали условия за промяна на училищния живот и нагласите на учениците за постижения, на национално ниво ще се състезава ръководният екип на СУ „Проф.Асен Златаров“ в Първомай. Директорът Чавдар Здравчев и заместниците му Севдалина Йорданова, Красимира Дамянова и Петя Георгиева са номинирани като управленски екип. Деца и учители се радват на невероятна материална база, а нощем дворът и школската сграда буквално грее. Училищната столова разполага и с няколко тостер преси и микровълнови фурни, където децата могат да си затоплят получените в школото или донесените от дома сандвичи и друга храна. Наскоро бе открита символична Алея на постиженията и добродетелите, където да бъдат поставяни грамоти, дипломи и други документи, удостоверяващи успехите и доблестните постъпки на учениците на СУ “Златаров”. Здравчев не изневерява на традицията лично да посреща ученици и родители всяка сутрин преди началото на учебните занятия. От миналата година има обособено помещение във фоайето на сградата, което изпълнява ролята на мултифункционална зала. В края на миналата година училището бе домакин на международен форум за изучаването на руски език. Предвижда се и създаването на Център по медиация. Педагогически специалисти и ученици ще бъдат обучени в техники на медиацията, позволяващи им да помагат на ученици в конфликт да разрешат проблема.