Миналата година Пловдив е бил първенец с реализирани 16, аргументира завишения брой началникът на РУО Иванка Киркова

23 дуални паралелки са заложени в държания план-прием за догодина. Той бе представен днес пред Постоянната комисия по заетостта в Областната управа от началника на Регионалното управление на образованието Иванка Киркова. Тя уточни, че миналата година Пловдив е бил първенец в страната с реализирани 16 паралелки, така че има основание броят им да бъде завишен. И изрази увереност, че и този път интересът на учениците ще е достатъчно голям, за да се попълнят всички места.

В ПГ по вътрешна архитектура и дървообработване –  първото училище у нас, което обяви редовен прием в тази форма, дуални паралелки ще има в специалностите „Мебелно производство“, „Полиграфия“ и „Производство на тапицирани изделия“. В ПГ по електроника и електротехника учениците ще усвояват знания чрез работа в реални фирми  по „Автоматизация на непрекъснати производства”,  „Електрообзавеждане на производството” и „Микропроцесорна техника“ . За втора година дуално обучение ще има в „Ана Май” – по „Моден дизайн”. В ПГ по механотехника отново обявяват дуални паралелки за „Мехатроника“ и „Машини и системи с ЦПУ”, а в асеновградската ПГ „Иван Асен II” специалностите са „Мехатроника” , „Електрообзавеждане на производството” и „Електрически инсталации“.

По настояване на бизнеса в Сопот се разкриват четири дуални паралелки по специалностите: „Мехатроника”, „Измервателна и организационна техника”, „Производство на хляб и хлебни изделия”, „Производство на кулинарни изделия и напитки”. Три са дуалните паралелки в ПГ по транспорт – „Автотранспортна техника“, „Автомобилна мехатроника“ и „Спедиция, транспортна и складова логистика. Бизнесът е подкрепил ПГ по хранителни технологии и техника за дуални паралелки по специалностите „Експлоатация и поддръжка на хладилна и климатична техника в хранително-вкусовата промишленост“ и „Топлотехника“.

СУ „Христо Ботев“ в Лъки отново ще се опита да реализира прием в дуалната „Обогатяване на полезни изкопаеми“, а ПГ по лозарство и винарство в Перущица – „Механизация на селското стопанство“. Преобразуваното от обединено в средно училище „Св.св.Кирил и Методий“ в Калековец  обявява прием за половин дуална „Металообработващи машини“. ПГ по селско стопанство в Първомай ще въведе принципа учене чрез работа за „Производство на облекло от текстил“ и „Машини и системи с ЦПУ“.

За първи път от тази година МОН допуска да се ракзкрива и половин дуална паралелка, за да се запазят защитени и професии, по които има недостиг на кадри, особено в по-малките населени места.