22 училища в Пловдивска област ще се приемат документи за кандидатстване след 7. клас – онлайн и на хартия. Всеки ученик може да избере само един от двата начина. Заявленията ще се подават от 5 до 7 юли за първо класиране, както и на 26 и 27 юли – за трето.

До 28 юни трябва да бъдат обявени резултатите на седмокласниците от националните външни оценявания по български език и литература и по математика, които служат за вход в гимназиите. Всеки ученик ще може да види своите резултати от НВО, както и от изпита за проверка на способностите, ако е положен такъв, в електронната система на: https://priem.mon.bg с входящ номер и уникален код за достъп в служебните бележки за допускане.

В класирането имат право да участват всички ученици, успешно завършили основно образование, включително тези, които не са се явили на НВО по български и математика, като резултатът от двата изпита при балообразуването се приема за 0 точки. За паралелките с профил „Музика“ се кандидатства само с успешно положен изпит за проверка на способностите.

Въвеждането на желанията се осъществява в раздел „Въвеждане на желания“ на онлайн формата за кандидатстване. Училищата с избраните профили или специалности от професии се подреждат последователно според желанията. Изборът става от меню, което включва училищата с прием след завършено основно образование с утвърдените паралелки, както и кодовете им. Учениците могат да кандидатстват за приемане в неограничен брой училища, едновременно в повече от една област.

Ако ученикът кандидатства и за професионални паралелки, прикачва сканираното медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар. Ако документът не бъде прикрепен, желанието на ученика ще бъде зачетено и с него ще може да участва в класирането, но ако не го представи при записването – губи мястото си.

За да се потвърди електронното подаване на заявлението, се натиска бутон „Запис“, след което в отделен прозорец излиза декларация за съгласие на родителя. Ако ученикът не желае да кандидатства онлайн, заявление по образец може да се изтегли от сайта на РУО – Пловдив или да получи, попълни и подаде бланка в един от следните центрове:

Пловдив:

ОУ “Екзарх Антим І”, ул. “Захари Стоянов” № 86

СУ “Цар Симеон Велики” ул. “Лука Касъров” № 13

СУ “Св. Софроний Врачански”, район “Тракия”, ул. „Съединение“ №53

СУ „Пейо Яворов”, бул. „България” №136

СУ „Найден Геров“, ул. „Кемера“ №27

Асеновград:

ОУ „Христо Ботев”, ул. “Цар Иван Асен II” №2

Брезово:

СУ „Христо Смирненски“, ул. „Васил Коларов“ №1

Калояново:

ОУ „Иван Вазов“, ул. „Кирил и Методий“ №26

Карлово:

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, ул. “Васил Караиванов” № 4

Кричим:

СУ „Петко Р. Славейков“, бул. „Тракия“ №24

Куклен:

СУ „Отец Паисий“, ул. „Ал. Стамболийски“ №52

Лъки:

СУ „Христо Ботев“, ул. „Дичо Петров“ №4

 

Марица, с. Маноле:

СУ „Васил Левски“, ул. „Осма“ №5

Перущица:

ОУ „Петър Бонев“, ул. „Христо Ботев“ №7

Родопи, с.Първенец:

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, ул. „Патриарх Евтимий“ №3

Първомай:

НУ „Христо Ботев“, ул. „Христо Ботев“ №5

Раковски:

ОУ „Христо Ботев“, ул. „Петър Богдан“ №48

Садово:

ОУ „Гео Милев“, ул. „Лиляна Димитрова“ №2

Сопот:

НУ „Неделя Петкова“, бул. „Иван Вазов“ №51

Стамболийски:

ОУ „Христо Смирненски“, ул. „Ген. Гурко“ №7

Съединение:

СУ „Христо Ботев“, ул. „Баба Исака Скачкова“ №3

Хисаря:

ОУ „Климент Охридски“, ул. „Иван Вазов“ №73

Работно време на центровете:

І класиране: от 05.07 до 07.07.2021 г. – 08.00 до 18.00 часа

ІІІ класиране: от 26.07 до 27.07.2021 г. – 08.00 до 18.00 часа

За участие в класирането могат да кандидатстват  ученици от училища на чужди държави, които тази година успешно са завършили клас, съответстващ на VII клас в България, признат по съответния ред от експертната комисия към РУО.

Класирането се осъществява от компютърна програма в зависимост от формирания бал за съответното училище. Списъците с приетите на І етап ще бъдат обявени до 13 юли. Некласираните на І тур участват във ІІ автоматично. А приетите се записват в училището, в което са класирани, до 16 юли, като подават заявление до директора, оригинал на свидетелство за основно образование и оригинал на медицинско за кандидатстващите по специалност от професия.

Учениците, които искат да участват във ІІ етап, подават заявление в училището, в което са класирани на І етап, от 14 юли до 16 юли. Участниците във ІІ тур запазват мястото си от І тур, само ако не бъдат класирани на по-предно свое желание.

Списъците с приетите ученици на ІІ етап ще бъдат обявени до 20 юли, като записването е до 22 юли в училището, в което са приети.

Списъците с приетите ученици на ІІІ етап ще станат ясно до 29 юли.

Незаетите места след ІІІ етап на класиране ще бъдат обявени на сайта на РУО – Пловдив до 2 август, а попълването им ще се осъществи до 10 септември по ред, определен от директора на съответното училище, при спазване на изискването за класиране на учениците в зависимост от формирания бал.