22 центъра ще приемат документи за прием в гимназия. Регионалният инспекторат по образованието предвижда училища гнезда във всяка от общините на областта,  плюс още 5 за Пловдив. Целта е да бъдат улеснени кандидатите, които имат проблем с онлайн подаването на заявления за участие в класирането.

Центровете за подаване на документи за участие в първи и трети етап в Пловдив са: ОУ “Екзарх Антим І”, СУ “Цар Симеон Велики”, СУ “Св. Софроний Врачански”, СУ „Пейо Яворов”. СУ „Найден Геров“.

Ето и училищата-центрове по общините извън областния град:

Асеновград: ОУ „Петко Каравелов”

Брезово: СУ „Христо Смирненски“

Калояново: ОУ „Иван Вазов“

Карлово: ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”

Кричим: СУ „Петко Р. Славейков“

Куклен: СУ „Отец Паисий“

Лъки: СУ „Христо Ботев“

Маноле: СУ „Васил Левски“

Перущица: ОУ „Петър Бонев“

Първенец: ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

Първомай: НУ „Христо Ботев“

Раковски: ОУ „Христо Ботев“

Садово: ОУ „Гео Милев“

Сопот: НУ „Неделя Петкова“

Стамболийски: ОУ „Христо Смирненски“

Съединение: СУ „Христо Ботев“

Хисаря: ОУ „Климент Охридски“

При подреждането на предпочитанията всяка паралелка трябва да се изписва като отделно желание поради дадената възможност едни и същи да правят по различен начин балообразуването. Класирането ще става по точки, като оценките от дипломата ще се преобразуват. Максималният сбор е 500.

Подаването на заявление за участие в първо класиране ще се осъществява от 3 до 07 юли, а за трето – от 24 юли до 27 юли.

Всеки ученик може да избере само един от двата начина за подаване на заявление: онлайн или чрез подаване на хартиено заявление в едно от определените училища центрове.

При онлайн подаване на заявление, следва да се има предвид следното:

– входът в електронната система за кандидатстване се осъществява на: https://priem.mon.bg с входящ номер и уникален за всеки ученик код за достъп, който е изписан в служебните бележки за допускане до изпитите или в служебните бележки с резултатите от положените изпити;

– въвеждането на желанията се осъществява в раздел „Въвеждане на желания“, като за всяка област се регистрира и попълва отделно заявление;

– заявление за кандидатстване за участие в първо класиране за прием в 8 клас в училищата на всяка отделна област се подава еднократно и не може да бъде анулирано или коригирано;

– попълването на заявлението включва предпочитаните училища с избраните профили или специалности от професии, подредени последователно според желанията; изборът става от меню, което включва училищата с прием след завършен VII клас с утвърдените паралелки по профили и специалности от професии, както и кодовете им;

– ако ученикът кандидатства и за професионални паралелки, задължително прикачва и сканираното медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар. Ако не бъде прикачено медицинско свидетелство, желанието на ученика ще бъде зачетено и с него ще може да участва в класирането, но ако не го представи при записването – губи мястото си

– за да се потвърди електронното подаване на заявлението, се натиска бутон „Запис“, след което в отделен прозорец излиза декларация за съгласие на родителя;

– въведените желания са видими в профила на всеки ученик.

Ако ученикът не желае да кандидатства онлайн, заявление по образец може да се изтегли от сайта на РУО – Пловдив или да се получи бланка в училището център

Всички 5619 седмокласници трябва да участват в кампанията. Учениците, които не са се явили на НВО по български и математика също имат право да кандидатстват, като резултатът от изпитите се приема за 0 точки. Единственото ограничение е за профилите „Музика“ и „Физическо възпитание и спорт“, за които задължително се изисква успешно положен изпит за проверка на способностите.

За участие в класирането могат да кандидатстват и ученици от училища на чужди държави, които в годината на кандидатстване успешно са завършили клас, съответстващ на 7 клас в България, който е признат по съответния ред от експертната комисия към РУО.