В публичния портал на системата е добавена допълнителна информация за Монтесори детските градини, за групите за 5- и 6-годишните деца в училищата, за прилагане на наредбата за компенсиране на родителите за децата без места

2088 са места за прием в първа група за детските градини, става ясно от поместените данни в системата за електронно класиране, където родителите на 3-годишните вече могат да кандидатстват за учебната 2022/2023. Класирането ще бъде проведено на 12 май, а крайният срок за подаване на заявленията по електронен път или на хартиен носител на място при директорите е 10 май. По-ранната регистрация не дава предимство при класирането. Основният брой точки се дават от местожителството по район.

Електронната система за прием на деца в детските заведения е с обновен дизайн. Добавена е нова функционалност, чрез която се прави моментална проверка на въвежданите от родителите адреси на децата при кандидатстване. При несъответствие между посочената адресна регистрация и информацията от локалната база данни „Население“ ще се извежда съобщение, което ще насочва родителя да провери правилно ли е написал адреса, тъй като практиката показва, че това е една от най-честите грешки. Родителите следва да направят проверка в общинска служба ГРАО в района по местоживеене, на чиято територия е декларираният адрес, за да въведат коректни данни.

В публичния портал на системата е добавена допълнителна информация за Монтесори детските градини, за групите за 5- и 6-годишните деца в училищата, за прилагане на наредбата за компенсиране на родителите за децата без места и др.

Към момента е активно още едно класиране за настоящата учебна година – 14 април, за което свободните места ще станат ясни на 4 април. Родителите могат да подават заявления за едно от двете класирания, които в момента се провеждат.

Всички данни в заявленията следва да са актуални към крайния срок за подаването им за всяко от класиранията. При промяна на обстоятелствата в документите родителят е длъжен да актуализира данните в системата онлайн или на място в детското заведение, ако там е подал декларацията. За отразяване на промените е необходимо да бъде създадено ново заявление, след като се анулира предишното.

Записаните за първа възрастова група следва да постъпят в детска градина на 15 септември. Изключение правят навършващите 3-годишна възраст след 30 септември. Те могат да постъпят по-рано при желание на родителите или след навършване на 3 години, но не по-късно от 31 декември 2022 г.

Родителите на децата, на които им предстои да постъпят в детските заведения на Община Пловдив през календарната 2022 година, могат да се запознаят с графика на дейностите – в раздел „Нормативни документи“ и към ръководството, където са публикувани сроковете за кандидатстване.