Започна кандидатстването за прием на 3-годишните за новата учебна година. За доказване на заетостта на родителите са включени и копия на трудови, служебни или осигурителни книжки

Онлайн заявления за участие в първото основно класиране за детските градини за новата учебна година могат да подават родителите на родените през 2018 г. деца.

Свободните места са качени в сайта на електронната система за прием – dz-priem.plovdiv.bg. За  първа група са обявени 2045 места, 22 – за втора възрастова група, като местата за нея са в новопостроената сграда на ДГ „Перуника. 3-годишните деца ще бъдат разпределени в 93 групи, колкото са били обявени и предходната година.

Важно условие при подаването на заявленията са критериите, носещи определен брой точки, които трябва да бъде доказан при записването. В противен случай класираното дете ще бъде анулирано.

Една от промените от тази година е свързана с въвеждането на нов критерий за еднаквост на настоящия и постоянния адрес на децата, което носи повече точки. Системата за прием прави автоматичен преглед на настоящите и постоянните адреси, за да се спести време на родителите и администрацията. Не са нужни документи за доказване на критериите, свързани с адресните регистрации на децата – за регистрация по настоящ адрес на територията на Пловдив, на съответен административен район от града, за еднаквост на настоящия и постоянния адрес, както и за регистрирането на един и същ настоящ адрес на всички деца от семейството.

Другите промени са свързани с документите, които доказват ползваните критерии. За доказване на заетостта на родителите са включени и копия на трудови, служебни или осигурителни книжки; дадена е възможност за представяне на електронно подписани документи.

За хроничните заболявания на децата доказването е само с експертно решение на ТЕЛК или НЕЛК.

За улеснение на родителите в раздел „Кандидатстване“ на електронната система има подробно видео с необходимите стъпки за подаване на заявления.

Данните в подадените заявления трябва да са актуални към крайния срок за подаването им за всяко от класиранията. При промяна на обстоятелствата родителят е длъжен да актуализира данните в онлайн системата или на място в детското заведение, където е подал заявлението. По-ранната регистрация не дава предимство при класиране.

Трите основни класирания са на 13. май, 3. юни и 24. юни.