photo_verybig_1078252

Проекти за спортни занимания и оборудване на салони с уреди и подобия за физическо възпитание в детските градини ще финансира Министерството на младежта и спорта. Общата сума, която ще бъде разпределена, е 200 000 лева. Забавачките могат да кандидатстват в партньорство с други организации, като крайният срок за подаване на проекти е 1 февруари.

Целта е да бъдат осигурени специалисти от областта на спорта, които да изградят технически умения у децата при различните видове спорт – лека атлетика, гимнастика, спортни игри и плуване. Идеята е на проекта е повишаване на физическите им качества, създаване на навици за активен начин на живот и борба със затлъстяването. Идеята е за системно и целенасочено овладяване на естествените движения и тяхното комбиниране чрез елементарни и лесни за усвояване и заучаване упражнения. Заниманията ще са по 30 минути. Условието е децата да са минимум по 15 в група.

Ще се финансира и закупуването на спортни уреди и пособия, от каквито имат нужда забавачките, особено в малките региони и селата. Началото на проекта е 15 март.