D:DCIM100MEDIAIMG_0113.JPG

Жените отличници са повече от мъжете, днес връчват официално дипломите им

D:DCIM100MEDIAIMG_0113.JPG

20 фирми ще се конкурират да привлекат младите инженери, които се дипломират днес в пловдивския филиал на Техническия университет. 135 бакалаври и магистри от специалностите “Машиностроителна техника и технологии”, “Машиностроене и уредостроене”, “Транспортна техника и технологии”, “Авиационна техника и технологии”, “Полиграфия” и “Индустрилен мениджмънт” получават дипломи за висш.  Двама от младите инженери са чужденци. На церемонията ще присъстват представители на фирми от региона, които ще наддават с оферти за работа.

Според ръководството на вуза випуск 2016 е един от най-силните в последните години и дава на българската икономика 17 отличници с магистърска степен и 19 с бакалавърска. Повечето от инженерите, които получават диплом ,са мъже,но пък отличници са предимно жени. От 94 завършващи бакалаври 58 са мъже и 36 са жени, а от 41 завършващи магистри 32 са мъже и 9 са жени. Първенците на випуска обаче са почти поравно – 6 мъже и 5 жени.

“Прави впечатление силната мотивация на младите хора да работят и да учат. Много от тях вече имат много добра реализация в перспективни фирми от региона. Най-често работят на половин работен ден , като целта е да не пропускат учебни занятия, но и да докажат инженерни знания там, където са ги наели. Това е един силен випуск и неслучайно на дипломирането има 20 фирми”, каза доц. Илия Попов – зам.-декан на факултета по машиностроене.

По традиция фирмите от региона награждават отличниците с еднократна премия за дипломирането им, а първенците получават материални награди.