Пет висши училища представиха актуални специалности и програми по време на инициативата

20 фирми от Пловдив и областта се включиха във виртуалните дни на кариерата на Професионалната гимназия по електротехника и електроника. Традиционното събитие, познато като „Вечер на кариерата“ събира родители и ученици, на които предстоят стажове или които събират идеи за реализация. Епидемичната обстановка обаче не позволи на компаниите на направят презентации на живо и да предложат произведени от тях изделия и продукти, затова срещите се проведоха във виртуалното пространство.

„Вече втора година полагаме усилия да изпълним планираните за учебната година инициативи, както присъствено, така и дистанционно, съобразявайки се с обстановката в страната. Цялата училищна общност с нетърпение очакваше вечерта на кариерата, защото срещите с нашите фирми партньори запознават учениците с възможността им за бъдеща реализация, а това води до повишаване на мотивацията и засилва вниманието им към изучаваната професия“, коментира зам.-директорът Елена Динчийска.

Компаниите представиха своите иновации, възможности за летни стажове и програми в платформата Microsoft Teams, с която се обучават учениците в дистанционна среда. В онлайн събитието се включиха основно учениците от 10, 11 и 12 клас. Специално за зрелостниците пет висши училища представиха актуални специалности и програми, разясниха начините за кандидатстване и възможностите за мобилности в европейски университети.