Над 140 професионалисти в 20 сектора – представители на работодатели, браншови организации, синдикати, висши училища, образователни и обучителни институции дискутираха и споделиха идеи за професиите на настоящето и бъдещето. Те започват работа по изготвянето на нов списък на професиите за професионално образование и обучение.

Секторната среща по проект „Модернизация на професионалното образование и обучение“, която се проведе в Пловдив, беше уникално по своите мащаби и представителност събитие в сферата на професионалното образование. В нея участие взе и заместник-министърът на образованието и науката Мариета Георгиева.

Проектът ще подпомогне реализирането на предвижданите промени в Закона за професионалното образование и обучение. Предстоящите дейности бяха представени от директора на дирекция „Професионално образование и обучение“ и ръководител на проекта Ваня Тивидошева. Те включват разработване на нов Списък на професиите за професионално образование и обучение, нови Държавни образователни стандарти и изпитни програми за придобиване на квалификация по професии и нови учебни планове и програми.