70 на сто от завършващите медицина в Пловдив предпочитат реализация в чужбина

 938

20 % от младите хора у нас нито работят, нито учат. Докато безработицата в страната се понижава, младежката бележи ръст. През март тази година тя е нараснала на 17,5 % в сравнение с нивото от февруари – когато е 17 %, и от миналата година – когато е 16,7 %. Данни на Националния статистически институт и на Евростат бяха дебатирани на кръгла маса „Демографските процеси и тенденции в България“, която се проведе в Софийския университет днес. Дискусията бе под патронажа на вицепремиера Валери Симеонов.

Председателят на комисията за младежта и спорта Славчо Атанасов обяви данните от анкета, проведена в Медицинския университет в Пловдив, според която над 70 % от младите хора, завършващи медицина, предпочитат да се реализират в чужбина.

Като една от причините за безработицата у нас и изтичането на „мозъци“ в чужбина бе посочена прекъснатата връзка между образованието и бизнеса.