photo_verybig_776422

20 класирания ще разпределят децата за забавачките през новата календарна година. За родените през 2013-а малчугани, които навършват 3 години през настоящата година и следва да постъпят в първа възрастова група в детските градини през учебната 2016/2017, първото класиране ще е на 27 май. За него вече са обявени свободните места и заинтересованите родители могат да ги намерят в съответната секция на електронната страница на системата в сайта на Община Пловдив. Вече могат да се внасят заявления за участие в класирането. По-ранното подаване на заявление не носи предимство, а е важно да бъдат спазени крайните срокове. За първото класиране за новосформираните групи крайният срок за молби по електронен път е 25.05.2016 г. За родителите, които нямат достъп до интернет, е предвидено подаване на заявления на хартиен носител при директорите на детските заведения, които са първо желание за прием. За тях крайният срок е 20.05.2016  г.

Анализите на броя на адресно регистрираните на територията на град Пловдив деца показват, че обявените свободни места за първа възрастова група ще са достатъчни за всички.

Свободни места за първа възрастова група за ЦДГ „Чайка“ няма да бъдат обявявани до построяването на новата сграда. За учебната 2016/2017 година във филиала на ЦДГ „Марица“ ще бъде сформирана нова група (втора възрастова) за родените през 2012 година деца. Свободните места за нея ще бъдат обявени на 30.06.2016 г. за класирането на 8 юли.

Днес беше проведено първото за 2016 година класиране. 230 деца кандидатстваха за обявени 353 свободни места. От всички участвали в класирането 139 са на яслена възраст. Класирани са 101 деца, от които 59 в яслените групи, 28 в първа възрастова група и само 14 за подготвителните и втора възрастова група. Все още има родители, които подават своите заявления за най-предпочитаните от тях детски градини, без значение дали има обявени свободни места за тях.

Следващото текущо класиране е на 26 януари. Свободните места за него ще бъдат до 18 януари.