Общият размер на одобрените от ЕК средства, които ще влязат по Програма „Образование“ 2021-2027 г., е близо 2 млрд. лв., а това е два пъти повече в сравнение с предходния програмен период.

Това обяви на пресконференция в МС днес заместник-министърът на образованието и науката Надя Младенова. Тя уточни, че чрез планираните дейности ще бъдат подкрепени над 760 хиляди деца и ученици. „Изпълнителна агенция „Програма за образование“ е стартирала предварително изпълнението по първите две операции от програмата. Над 220 милиона лева ще бъдат насочени за личностно развитие в училищното образование, като целта е да се намали делът на преждевременно напусналите системата.

Средства от Програма „Образование“ 2021-2027 ще бъдат отпуснати за приобщаващо образование и образователна интеграция, модернизация и дигитализация, както и за връзка на образованието с пазара на труда. Освен ученици, ще бъдат подкрепяни и социални работници, медиатори и родители на ученици от уязвими групи. Модернизацията на професионалното образование и обучение е насочена към подпомагане на адаптирането на професионалното образование спрямо динамиката на пазара на труда.

Вече са стартирани три процедури по Плана за възстановяване и устойчивост – за модернизация на образователната инфраструктура, младежки центрове и изследователски университети.