Някои отлагат или отменят изпитите, другаде ги планират при засилени мерки за безопасност

191 държави са предприели мерки за затварянето на образователните институции – детски градини, начални и средни училища, колежи за професионално обучение и университети. Всички държави по света се опитват да намерят решение дали, как и къде да се проведат изпитите в края на учебната година. Голяма част от страните са решили да ги отменят или отложат, а други планират да ги проведат при стриктни мерки за безопасността и здравето на учащите и преподавателите. В Европа някои държави решиха да оставят училищата затворени, а други продължават да държат на предварително обявените дати за провеждане на изпитите.

В Германия някои провинции обявиха, че зрелостните изпити ще се проведат при засилени мерки за безопасност. Такъв е случаят с Хесе и Рейнланд-Пфалц, където изпитите ще се проведат при стриктни хигиенни изисквания. Финландия пък реши да направи графика за матурите по-интензивен, тъй като това е единственият стандартизиран тест на национално ниво. Учениците ще имат право да се явяват на изпита неограничен брой пъти. Унгария засега не планира отмяна на зрелостните изпити, въпреки че ако се налага, ще бъдат отложени. В Италия министърът на общественото образование съобщи, че решението за изпитите ще бъде взето колкото е възможно по-скоро, но към момента държавните изпити нито са отменени, нито са отложени. Обсъжда се намерението оценяването да се извършва от вътрешна комисия, а не външна, както обикновено. Разглеждат се няколко варианта, включително провеждането на писмени и устни изпити, ако до 18 май училищата бъдат отворени отново. В Люксембург държавните матури ще се проведат на предварително обявените дати, но комисиите, отговорни за съставянето на изпитните материали, вече са инструктирани от министъра, че не всички класове и ученици ще успеят да вземат съответния учебен материал. Затова изпитните материали ще трябва да бъдат адаптирани. Страната се подготвя и за друг сценарий, в случай че училищата не бъдат отворени отново. В Полша правителството даде заявка, че не е необходимо календарът за учебната година да се променя. Въпреки това има специален акт за конкретни решения в борбата с коронавируса, който дава право на министъра на образованието да реорганизира учебната година, включително и датите за изпитите. В Словения все още не е взето решение относно изпитите за завършване или промяна на училищния календар, но има три възможности, включително само издаването на свидетелства и сертификати.

Много държави отлагат изпитите. Една от най-драстичните мерки е да се отмени провеждането на т.нар. изпити с висок залог. В много държави изразиха съмнения към условията за провеждане на изпитите, тъй като пандемията засяга възможността на учащите да се обучават без прекъсване. Ирландия обяви, че отменя устните и практическите тестове на държавните изпити. Всички ученици, които трябваше да се явят на тях, ще получат пълните оценки за тази част от изпита. Във Франция министър-председателят и министърът на образованието обявиха, че при тази ситуация няма да е възможно учениците да се явят на бакалауреат през юни и дори през юли. Тестовете ще бъдат организирани по нов начин, като при оценяването ще се вземат предвид само оценките от първите три срока, без тези, поставени след затварянето на училищата. Норвегия реши да отмени националните изпити за последната година на прогимназията и гимназията. Училищата ще имат по-продължително оценяване, за да могат учителите да имат възможно най-добра основа за поставяне на оценки. Основен приоритет е всеки ученик да се дипломира и да може да продължи своето образование. Учебната година се удължава до юни. В Нидерландия преходът към прогимназията ще се основава на професионалните съвети на началното училище. Националните изпити няма да се провеждат. Представени са нови насоки за дипломирането на учениците, които ще вземат предвид вече написаните оценки. Отменен е и шведският финален изпит – SAT SweSAT (högskoleprovet), който трябваше да се проведе през април. Това ще се отрази върху приема в различни висши училища и университетски програми. Правителството търси възможни мерки съвместно с Шведския съвет за висше образование – например за увеличаване на възможностите за прием въз основа на оценките за успех.

В Обединеното кралство училищните изпити, включително зрелостните за завършване на средно образование изпити за нива „А“, които обикновено се провеждат през май и юни, са анулирани. Правителството се ангажира да осигури стабилна система, която ще позволи на учениците, подлежащи на тези изпити, да получат навреме необходимата квалификация. В Словакия писмената част от държавната матура е отменена. Изпитите Тест-9, провеждани сред 15-годишните, също са отменени.

Федералното правителство на САЩ обяви, че на щатите ще бъде разрешено да отменят стандартизираните тестове в училищата за учебната 2019/2020. Изпитите SAT през май за прием в колеж, бяха анулирани, но този за 6 юни все още не е отменен. За други отменени изпити се предвижда учениците да получат свидетелства за подготвена от тях курсова работа. Много държави са решили да отложат провеждането на изпитите в зависимост от развитието на ситуацията. В държавите, в които училищата бяха затворени в средата на март, все още няма решения. За други, където училищата са затворени от средата на февруари, вече има решения за отлагане на изпитите и за тяхната организация. Няколко държави в Европа и Северна Америка имат решения за отлагане на изпити с висок залог. Например в Австрия датата за зрелостния изпит и диплома е отложена за 19 май. В България датите за провеждане на НВО и държавните зрелостни изпити са предвидени извън периода на извънредното положение. МОН предвижда ДЗИ и НВО да се проведат през юни. В Естония изпитите в края на основното и средното образование бяха отложени. Франция обяви, че писмените тестове за националните състезания, които трябваше да се проведат през април и май, се отлагат и се реорганизират за края на май. Това включва и кандидатстудентските изпити за висшите училища във Франция. В Германия някои провинции ще проведат изпитите, докато други ги отлагат за май. Решено е, че всички дипломи ще се признават във всички провинции. В Гърция периодът за кандидатстване във висшите училища може да бъде отложен до късно лято или дори до септември. В Ирландия има дискусии за отлагане на матурите и по-късен старт на новата учебна година във висшите училища. В Латвия всички изпити за владеене на чужд език на дванадесетокласниците са преместени за средата на май. В Литва датите за априлските изпити са преместени през май и юни. В Малта изпитите за нива „А“ ще се проведат през септември. На студентите е позволено да започнат обучение в университет на пробация, ако не са минали изпита.

В Испания официалните изпити за прием в университет са отложени и ще се проведат между 22 юни и 10 юли. Съдържанието и броят на изпитите са променени, за да не бъдат ощетени кандидатите, че не са имали време да работят в клас. В Словакия са отменени писмените изпити, но устните ще бъдат проведени до две седмици след подновяването на учебния процес. Други изпити ще бъдат проведени не по-рано от две седмици след отварянето на училищата. В Съединените щати изпитът за колеж American College Test не е анулиран, но е отложен от 4 април за 13 юни. Следователно много университети в САЩ ще коригират критериите за прием. И накрая Естония, Финландия и Турция също обявиха, че изпитите с висок залог ще бъдат отложени.

Някои държави са взели решение да проведат част от изпитите онлайн. Това изисква реорганизация на изпитите, електронно устройство за всеки ученик и стабилен обхват на мрежата. В Естония докторантурите ще бъдат защитавани онлайн. Английските университети Оксфорд и Кеймбридж ще проведат всички изпити за лятната сесия онлайн. В Белгия в районите Валония и Брюксел изпитите с висок залог ще бъдат проведени онлайн. Италия също обмисля този вариант, ако условията не позволяват те да бъдат проведени на място. Някои страни предлагат алтернативни методи за оценяване и проверка на обучението. Във Франция тестовете за постбакалауреат ще бъдат заменени с преглед на академичната справка на кандидата. В Чехия обмислят отменянето на изпитите. В Италия се обмисля идеята за устен изпит през юни, ако училищата не отворят врати на 18 май. В Англия оценката ще е съвкупност от работата в час и оценката от предварителния изпит, който се прави в подготовка за истинския. В Естония изпитите се провеждат онлайн по план. В Хърватия ще осъвременяват законите относно оценяването, за да отговарят на настоящата ситуация. Във Финландия тези, които завършват средното си образование ще бъдат оценявани чрез различни методи за проверка на знанията вместо традиционните изпити. В Германия оценяването на работата на учениците става онлайн.

В момента се правят опити за стандартизация на оценяването. В Латвия в професионалните училища оценяват учениците дистанционно и някои вече поставят оценка „Минава“ или „Слаб“. В Литва презентациите са последната част на изпитите за завършване и ще бъдат проведени дистанционно. Висшите училища в Нидерландия провеждат изпитите си онлайн, но заради вируса много първокурсници може да не съберат необходимия брой кредити. Затова всеки студент ще получи отсрочка и ще може да продължи обучението си, като трябва да покрие изискванията през академичната 2020/2021. В Швеция Националната образователна агенция е обявила, че отменя всички държавни тестове за задължителното гимназиално и незадължителното прогимназиално ниво. В Испания тестовете на гимназистите и прогимназистите са анулирани.

Професионалните училища удължават учебната година, за да могат учениците да имат 220 часа практика. Канада, САЩ, Англия и Германия имат Контролни книжки, където може в реално време да се проследят уменията и провеждането на стажовете. Събраната информация не е достатъчна, за да се направи глобален анализ на стратегиите на отделните държави, но може да е полезна за това как правителствата се справят с оценяването, особено при изпитите с висок залог. Всички решения трябва да отчитат, на първо място, мерките за сигурността и здравето на ученици и учители, както и да гарантират безпристрастност и равенство.