120 лева е кандидатстудентският изпит за магистърските специалности на Медицинския университет, в ПУ ще се плаща по 30 и още толкова за участие в класирането

С от 5% до 25%, или между 20 и 170 лева в сравнение с миналата година, се увеличават таксите за обучение на студенти в 18 държавни висши училища. Министерският съвет утвърди на заседанието си днес таксите за новата академична 2020/2021 година. Шестте държавни университета в Пловдив също залагат увеличение на таксите. При 15 държавни вуза няма промяна в размера на вноските.

Таксите в професионално направление “Педагогика” например, чиито специалисти ще са все по-търсени на пазара на труда, поскъпва почти във всички университети, с изключение на Софийския. В Пловдивския университет годишната такса се увеличава от 480 на 500 лв., в Бургарския “Асен Златаров” увеличението е от 520 на 550 лв., във Великотърновския – от 550 на 600 лв. (само за първокурсници), в Югозападния университет – от 575 на 650 лв., в Шуменския – от 350 на 500 лв., в Русенския – от 560 на 600 лв.

През февруари Академичният съвет на СУ “Св. Климент Охридски” реши да завиши таксите на новоприети студенти, докторанти и специализанти в 28 специалности. Филологиите ще струват 600 лева на година, компютърното инженерство – 800. 3850 лева ще плащат желаещите да учат туризъм на чужд език.

В ПУ за филологическите специалности също ще се плаща по 600 лева, 640 е таксата за физически, химически и биологически науки, за математика, машинно инженерство и компютърни технологии. Таксата за първи кандидатстудентски изпит е 30 лева, а за всеки следват зрелостниците ще плащат по 20. 30 лева струва участието в кампанията за тези, които се състезават с оценки от ДЗИ.

Също по 30 лева ще плащат кандидатите за участие в класирането на пловдивския филиал на Техническия университет. Желаещите да учат технически науки ще плащат такса от 700 лева.

30 лева за първи приемен изпит и по 20 за втори е определила и Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство. 30 лева струва и участието в класирането. Първокурсниците по педагогика ще плащат такса от 739 лева. Студентите в направления „Музикално и танцово изкуство” и „Изобразително изкуство” ще имат годишна такса 1150 лева, с изключение на балетистите – тяхната сума е 1050 лева.

Аграрният университет обявява такса от 460 лева за първокурсници по аграрна икономика, туризъм, екология, аграрно инженерство. 720 ще плащат избралите за учат агрономство, растителна защита, зоонженерство. Таксата за първи кандидатстудентски изпит е 45 лева, а за всеки следващ – 20. Участието в кампанията е 30 лева.

По 52 лева за първи изпит и за участие в класирането ще иска Университетът по хранителни технологии. Приетите икономика и туризъм ще плащат по 590 лева, таксата за машинно и за общо инженерство, за електроника и автоматика, енергетика, компютърни системи и хранителни технологии става 820.

Най-скъпо излиза кандидатстването в Медицинския университет. Там таксата за явяване на комбиниран изпит за магистърските специалности е 120 лева, а за бакалавърските е наполовина. Студентите от първи до трети курс ще плащат годишна такса 1200 лева за медицина, стоматология и фармация. Непроменена остава таксата за четвърти-шести курс – 950.

По отношение на таксите за обучение на докторанти, при 10 държавни висши училища увеличението е от 5% до 65% (от 40 до 500 лева). При 23 държавни висши училища и БАН няма промяна в размера на таксите за обучение на докторанти спрямо тези от учебната 2019/2020 г.