Само два пловдивски вуза се включват в традиционното изложение, което ще се проведе на 26 и 27 февруари във филиала на Техническия университет

18 висши училища ще обявят специалностите си и условията за прием на кандидатстудентската борса в Пловдив, която ще се проведе във филиала на Техническия университет на 26 и 27 февруари. Това е 25-то издание на инициативата, в което се включват все по-малко вузове и образователни институции. Пловдивските изложител са само два – филиалът на ТУ, който по традиция домакинства проявата, и Висшето училище по сигурност и икономика. Въпреки че основната информация за балообразуване и дати за прием на документи са в сайтовете на съответните университети, на място желаещите могат да научат подробности за учебни планове и програми по дисциплините, към които проявяват интерес, за стипендии и общежития.

Със свои щандове в изложението се включват Варненски свободен университет, Висше военноморско училище, Висше транспортно училище,  Висше училище по застраховане и финанси,   Висше училище по мениджмънт – Варна,   Военна академия,    Минно-геоложки университет, Нов български университет,  Русенски университет,  Софийски университет, Стопанска академия – Свищов,  Технически университет – Варна, Технически университет – София, Тракийски университет , Университет за национално и световно стопанство, Югозападен университет”Неофит Рилски” – Благоевград

Участие в борсата ще вземе и Центърът за кандидатстудентска подготовка и информация.

По традиция някои от висшите училища дават възможност по време на събитието да се подаде заявка за участие в предварителните изпити.