Младежите имаха 4 часа , за да решат тест по математика с 30 въпроса, оценките важат за кандидатстване във всичките 13 специалности

170 кандидат-студенти се явиха на първия предварителен изпит в Технически университет-София, филиал Пловдив. Препитването започна точно в 9 часа.

Кандидатите разполагаха с 4 часа, за да решат тест по математика с 30 въпроса. Първите 20 от тях бяха с избираем отговор от пет възможни , а останалите 10 задачи – с отворено решение.

Повече от 20 квестори следяха за спазването на правилата в осемте изпитни зали. Кандидатите нямаха право да използват мобилни телефони и калкулатори.

Резултатите ще са ясни до три дни, като всеки от явилите се на изпита може да ги провери на сайта на университета с входящия номер от заявлението си и ЕГН.

Оценките важат за кандидатстване във всичките 13 специалности на пловдивското висше учебно заведение, както и за ТУ-София и Факултет и колеж – Сливен. Ако някой от кандидатите не е доволен от резултата си , може да се яви и на редовния изпит по математика в университета, който ще е на 17 юни или да избере оценка от зрелостен изпит при  балообразуването.

Това е първият от серията предварителни изпити в Технически университет-София, филиал Пловдив. Следващата събота е препитването по Английски език, което се взима предвид при кандидатстването само в специалностите „Индустриално инженерство“ и „Интелигентни системи и изкуствен интелект“.

На 8 април пък са изпитите във Варна, Дупница, Кърджали, Монтана, Плевен, Разград и Стара Загора. А на 22 април в Бургас, Велико Търново, Враца, Правец, Сандански, Смолян, Търговище и Хасково.