МОН публикува днес моделите на националното външно оценяване по двата предмета, което става задължително за завършване на първи гимназиален етап

Министерството на образованието и науката публикува днес моделите за националното външно оценяване след 10 клас, по които ще се проведат за първи път през новата учебна година. За да завършат първи гимназиален етап, те ще трябва да се явят на изпити по двата предмета според изискването на Закона за предучилищно и училищно образование. По желание за мини матурите по чужд език и IT за измерване на дигиталните компетентности.

Тестът по математика ще съдържа 17 задачи, които учениците трябва да решат за 90 минути, а тези със специални образователни потребности ще получат допълнително време. Той ще обхваща задължителното учебно съдържание по предмета от 8 до 10 клас включително. Учениците ще могат да използват свитък с формули, уточняват от МОН. Целта е да се установи дали познават реалните числа, могат ли да сравняват ирационални, записани с квадратен корен и да извършват операции с тях, да решават квадратни уравнения и функции. 10-класниците трябва да знаят основните равнинни геометрични фигури: триъгълник, четириъгълник, правилен многоъгълник и окръжност, основните забележителни точки в триъгълник, взаимното положение на прави и окръжности и може да прилага техните свойства.

Резултатът от НВО по математика в края на 10 клас се вписва в удостоверението за завършен първи гимназиален етап и се изразява само с количествен показател – в брой точки, без да се приравнява към оценка. Въз основа на това се извършва прием в 11 клас на ученици, които са завършили първи етап на средното образование в обединените училища.

Тестът по български език ще съдържа 23 задачи от задължителния учебен материал в 8-10 клас, с които учениците трябва да се справят за 90 минути. Въпросите ще са с избираем и с кратък свободен отговор, включена е и задачата за редактиране. Литературните въпроси ще бъдат свързани с изучаваните автори – като се започне от „История славянобългарска” на Паисий, мине се през българската литература от Освобождението до Първата световна война, авторите между двете световни войни, и се стигне до Димитър Димов, Хайтов и Радичков. От 10-класниците ще се изисква да формулират теза или антитеза по зададена тема за есе по морален или по граждански проблем, както и литературен текст.