Министерството на образованието и науката предвижда да обнови материалната база на 415 образователни институции с близо 163 млн. лв. по европейски програми и със средства от националния бюджет. Това каза днес в Пловдив зам.-министърът на образованието Мария Гайдарова-

110 768 000 лв. са предвидени за ремонти на 102 училища са по програмата “Региони в растеж”. С близо половината от тях ще бъдат модернизирани учебните корпуси на 92 гимназии. Около 16 млн. лв. ще бъдат вложени в обновяване на работилници и лаборатории за професионално обучение, а други 9 млн. лв. – за специализирано оборудване. 7,2 млн. лв. ще бъдат вложени в общежития към 13 професионални гимназии. 8 училища ще имат нови физкултурни салони, за което са предвидени 4,6 млн. лв. Същата сума е отпуснати за обновяване на спортните зали в 59 гимназии. 65 училища ще получат нови спортни площадки на открито, като за целта са предвидени 6,2 млн. лв.

Всички 102 училища ще са с достъп на трудноподвижни ученици, като ще бъдат изградени асансьори между етажите там, където конструкцията на сградите позволява.

От националния бюджет се предвиждат 52 143 391 лв. за текущи ремонти в 118 държавни и  191 общински училища, както и в 4 детски градини.