При постигане на консенсус със синдикатите, средствата могат да бъдат изплатени още следващата седмица, заявяват от МОН

Правителството осигури допълнителни 16 млн. лв. за увеличение на възнагражденията на академичния състав в държавните висши училища в България с бюджета за 2023 г. Въпреки че липсва подобно нормативно изискване, МОН инициира серия от срещи с представителите на висшите училища, Съвета на ректорите и синдикалните организации в областта на висшето образование за обсъждане на тяхното справедливо разпределение.

Първите разговори по темата бяха проведени през август 2023 г., непосредствено след приемането на държавния бюджет, а МОН е разработило над 10 предложения за разпределение на тези допълнителни средства. А разговорите през последните месеци с представители на синдикалните организации в сферата на висшето образование са ежеседмични.

В резултат от тези срещи бе изработен проект на общо решение. След остра реакция от Асоциацията на медицинските университети и след среща с председателя на Съвета на ректорите, към момента МОН е предложило за одобрение на синдикалните организации минимално променен вариант, за който се очаква тяхното становище. Средствата могат да бъдат преведени още следващата седмица, ако този консенсус бъде постигнат между тях.