dav

Подаването на документи през електронната система започва от 27 април, СУ „Патриарх Евтимий” разкрива иновативна STEAM паралелка

152 паралелки за първокласници са предвидени в пловдивските училища за тазгодишния прием, който стартира на 27 април. Това е с 14 повече спрямо реализираните миналата година. Подаването на документи отново ще става през електронната система за централизиран прием.

По данни на община Пловдив подлежащи на обхват са 3852 деца. Броят на бъдещите първолаци е с 68 по-малко в сравнение с предходната. Възможно е обаче броят им да се увеличи, тъй като в момента се наблюдава масово завръщане на семейства от чужбина заради пандемията от коронавирус. Безработицата вероятно ще принуди мнозина да се завърнат и през лятото.

Най-важният критерий за прием е желанието на родителите. За училищата, за които кандидатите са повече от местата, основното предимство е за живеещите по настоящ адрес в близост до училището. За тази цел са оформени райони за всяко училище. Предимство, макар и в по-малка степен, има и за децата, които имат брат или сестра, ученици в същото училище, както и за живеещи в районите, граничещи с този на предпочитаното училище. Децата с настоящ адрес извън Пловдив ще имат възможност да кандидатстват за училищата на територията на общината, но това няма да им носи точки.

Свободните места ще бъдат публикувани в електронната система от училищата в срок до 27 април. Моментът на подаване на заявлението няма тежест при класиранията, важно е да бъде спазен само крайният срок. Първото класиране ще бъде проведено на 3 юни. За него родителите подават документи онлайн до 1 юни. Ако нямат достъп до интернет и се затрудняват с въвеждането на данните, могат да ги подадат на хартиен носител до 29 май 2020 г. в училището, което им е първо желание. Двата варианта са равностойни, но при подаването на заявления по интернет родителите ще имат достъп до повече информация (в това число и до резултатите от класиранията) и възможността за промяна в желанията ще е по-лесна.

Много важно изискване е подаването само на едно заявление. Системата няма да позволи въвеждане на второ.

Предвидени са още две класирания – на 17 и на 30 юни. След третото класиране родителите на незаписаните деца ще подават заявления за записване в училищата, в които има останали свободни места.

Към момента не всички училища са обявили броя на паралелките, които ще разкрият. След одобрение от МОН, СУ „Св. Патриарх Евтимий” създава иновативна паралелка „(STEAM)2= хармония“. Приемът на децата от 1 а клас ще се осъществява от комисия, определена със заповед на директора по следните критерии: заявено желание на родителя, след като вече детето е записано в първи клас на СУ “Св. Патриарх Евтимий“, мотивационно писмо с приложени сертификати, удостоверения, грамоти и др. документи, доказващи участието на детето в олимпиади, състезания, школи, групи по интереси, клубове, независимо от каква област са те. След обработката на подадените документи от училищната комисията, ако броят на желаещите ученици да се обучават в иновативната паралелка надвишава  свободните места, те ще бъдат класирани по генерираните „случайни числа“ от системата за централизиран прием на ученици в първи клас. В иновативната паралелка като допълнителна подготовка ще се изучават английски език и информационни технологии през първите две години, информационни технологии и изобразително изкуство през третата година и информационни технологии и музика през четвъртата година. Общият брой паралелки, които училището разкрива, са 4.

Училището, което въведе пилотно системата 1:1 – „Яне Сандански”, ще приеме три паралелки с по 24 деца. Две паралелки с по 22-ма първолаци ще има в ОУ „Екзарх Антим I”, както и една по системата на Монтесори. За трета поредна година Монтесори първокласници ще има и в СУ „Св. Кирил и Методий”, където общият прием също е от 3 паралелки. Извънредното положение стопира обученията на педагози, което ще затрудни процеса на разширяване на обхвата и присъединяването на нови училища към Монтесори семейството.

В ОУ „Кочо Честеменски” паралелките ще са 4, а в ОУ „Душо Хаджидеков” – 5 – 3 в основната сграда и 2 в тази на бившето „Георги Бенковски”. По 6 паралелки обявяват ОУ „Димитър Талев”, СУ „Димитър Матевски” и СУ „Софроний Врачански”, а СУ „Черноризец Храбър” има амбицията да напълни 7.

За обходите на децата от махалите ще се разчита на образователните медиатори.