Авторите на най-оригиналните и иновативни доклади, проекти и рисунки ще получат награда от жури от преподаватели на Пловдивския университет

 fizika


За пета поредна година Физическият факултет и Студентският съвет на Пловдивския университет, съвместно с Фондация „Еврика“, организират Национална студентска научна сесия по физика и инженерни технологии. Събитието ще се проведе от 16 до 18 ноември и в него ще се включват над 150 студенти, докторанти, млади учени от висшите училища в страната и от БАН, както и ученици от цяла България.

В неформална среда младите бъдещи специалисти могат да придобият опит в презентирането и защитаването на своите научни тези, да представят проекти и научни изследвания, по които работят. В програмата се включва както устно и постерно представяне на доклади, на които поне един от авторите е млад учен до 35 години, студент или докторант. Основните научни секции са: „Електроника, комуникации и инженерни технологии“, „Оптика, фотоника и лазерна физика“, „Атомна и ядрена физика“, „Физика на кондензираната материя и нанотехнологии“, „Теоретична и математическа физика“, „Астрономия и физика на земята“, „Интердисциплинарни науки и методика на обучението по физика“.

В конкурса за научен проект „Еврика“ учениците, които правят първите си стъпки в науката, ще имат възможност да изготвят презентации или макети на научни установки и да ги представят по атрактивен и забавен начин. Техните иновативни идеи или научнoизследователски проекти могат да бъдат разработени самостоятелно или в екип.

Ученическата изложба на рисунки „Науката в света около нас“ е под мотото „Юбилейни години – 2016“. На нея гостите на конференцията могат да разгледат картини и колажи, посветени на събития, свързани с физиката и инженерните технологии или научни открития, от които се чества кръгла годишнина.

Авторите на най-оригиналните и иновативни доклади, проекти и рисунки ще получат награда от жури от преподаватели на ПУ.

В първия ден от конференцията се предвижда представяне на едни от водещите фирми в България в областта на физиката и инженерните технологии с цел по-тесни контакти между бизнеса и образованието.