PIRLS_2016_logo2_200x200

15 училища от областта са включени в авторитетното международно изследване на ученията за четене PIRLS, което ще се проведе между 11 и 28 април. В списъка попадат общо 4800 четвъртокласници от 154 училища от страната. Сред пловдивските прави впечатление масовото присъствие на школа, където почти 100% от децата са от ромски произход – “Кирил Нектариев”, “Найден Геров”, “Панайот Волов”, “Симон Боливар”. С изцяло деца от етноса работят и училищата в Розино и Караджалово, чиито възпитаници също ще бъдат проверявани. Наред с тях изпит ще има в ОУ “Княз Александър I” и ОУ “Райна Княгиня”, които са сред най-предпочитаните от пловдивските родители и показват високи резултати на националните външни оценявания.

Международното изследване PIRLS е може би най-авторитетното проучване в света, което отчита тенденциите в постиженията на учениците и изучава различията между националните образователни системи в участващите страни, за да подпомогне подобряването на преподаването и ученето по света. PIRLS се реализира от Международния център TIMSS & PIRLS към Бостън Колидж, САЩ и Международната асоциация за оценяване на постиженията в образованието. Изследването се фокусира върху четене с разбиране и извличане и използване на информация. Тези цели определят избора на текстовете.