Ще бъдат отпускани средства и за реновиране на съществуващи

 

15 млн. лв. ще бъдат отпуснати до края на годината за изграждане и оборудване на нови спортни площадки в училищата и за ремонт на стари съоръжения, предвижда проект на решение на Министерския съвет, публикуван за обществено обсъждане.

По модул „Изграждане на нови спортни площадки със специализирана спортна настилка“ са разписани 10 млн. лв., а за реновиране на съществуващи площадки – 5 млн. лв. По Програмата могат да кандидатстват общините за общинските училища, както и държавните училища към МОН и министерствата на културата и на младежта и спорта. По първия модул се допускат проектни предложения и за училища, които имат съществуваща спортна площадка, но искат да изградят нова със специализирана настилка. Допустимото максимално финансиране по първи модул е до 170 000 лв., а по втория  – до 100 000 лв.

Ще се допускат и проектни предложения с по-висока стойност, но училището трябва да осигури дофинансирането. Общини с до 50 000 жители ще подават до 1 проектно предложение, от 50 001 до 100 000 жители – 2, от 100 001 до 400 000 жители – 4, и над 400 000 жители – 6 проекта. В програмата е заложено изграждането на 58 нови спортни площадки и ремонтът на други 50. Необходимите средства са предвидени в централния бюджет за 2022 г.