Новоназначените ще получат месечно възнаграждение от 1200 лева с включени средства за осигуровки

Министерският съвет одобри второто издание на Националната програма „Млади учени и постдокторанти“, която ще бъде финансирана с 15 млн. лева. С тях ще бъдат подкрепени интеграцията и кариерното развитие на над 1000 млади учени и 200 постдокторанти в български научни организации и висши училища.

Програмата е със срок до 2025 г. Първият етап на нейното изпълнение ще започне през тази година със 7,5 млн. лв., а вторият – през 2024 г. с още 7,5 млн. лв. По програмата ще се назначават млади учени, които нямат договор за работа с конкретно висше училище или научна организация. Могат да бъдат подкрепяни и вече назначени асистенти, главни асистенти и докторанти, включително в задочна и самостоятелна форма на обучение. За млади учени се смятат изследователи или преподаватели във висше училище и/или научна организация до 10 години след придобиване на първа образователно-квалификационна степен “магистър”.

Новоназначените млади учени ще получат възнаграждение от 1200 лева на месец с включени средства за осигуровки за сметка на работодателя. Вече назначените млади учени по друг договор в същата организация ще получат допълнително възнаграждение от 200 до 600 лева на месец с включени средства за осигуровки за сметка на работодателя.

За финансова подкрепа на постдокторантите се изисква кандидатстване с проектно предложение по актуална научна тематика. Проектът трябва да бъде на високо научно ниво, да има детайлна програма и подробен финансов план. Срокът за изпълнение на проектите е до 24 месеца.

По този модул могат да кандидатстват учени с придобита образователна и научна степен „доктор“ в страната или чужбина, но не повече от пет години след придобиването й. С предимство ще се класират постдокторанти, които не работят в конкретно висше училище или научна организация. Възможно е и включване на постдокторанти, вече наети в дадена институция, като бъдат назначени на допълнителен договор на непълен работен ден в друг научен колектив при същия работодател – лаборатория, секция или катедра.

Възнаграждението за новоназначените постдокторанти е от 2000 до 3000 лева на месец с включени средства за осигуровки за сметка на работодателя и за допълнителни възнаграждения за образователна и научна степен „доктор“. Тези, които са от друга държава или населено място, могат да получават допълнително до 1000 лева месечно за квартирни разходи.

Постдокторантите, които работят вече в съответното висше училище или научна организация, ще получават допълнително между 300 и 600 лева на месец с включени средства за осигуровки за сметка на работодателя.

ПУБЛИКУВАЙ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар!
Моля въведете вашето име тук

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.