Пловдив ще домакин на национална научно-практическа конференция за ограмотяване на възрастни през октомври

15 август е крайният срок, в който училищата могат да кандидатстват за включване в проекта „Нов шанс за успех” по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”. Документите трябва да се входират на хартиен носител в Регионалното управление на образованието, а обученията да стартират на 19 август. Според изискванията финалните занятия следва за приключат не по-късно от 15 януари.

През ноември миналата година четири училища от областта се включиха в третия етап от проекта. Шест групи бяха формирани в ОУ „Пенчо Славейков” в квартал „Столипиново”,  два курса по ограмотяване и един за придобиване на клас имаше в ОУ „Гео Милев”. Другите две училища, където се проведоха обучения, бяха ОУ „Ген. Карцов” в Христо Даново и ОУ „Христо Ботев” в Богданица.

Шанс да вземат три класа за по-малко от година. Тази възможност дава проектът за ограмотяване и обучение на възрастни „Нов шанс за успех“, при който курсистите получават и стипендия от 4 лева дневно за присъствие. На пътуващите пък се осребряват разходите за транспорт срещу представен билет.

Курсът за ограмотяване е 600 учебни часа, а за обучение на възрастни в V, VІ или VІІ клас е по 360 часа за всеки отделен клас. Преподава се по адаптирани учебни планове, които са съкратен вариант на общообразователните предмети. За обучението са разработени специални  учебни помагала, съобразени с методологията за ограмотяването на възрастни. Групите са съставени от минимум 10 обучаеми. Условието е те да са над 16 години и да не са със статут на ученици. Съставени са и тестови задачи за междинните и финални тестове. До изпити се допускат само тези, които са присъствали в над 80% от часовете. Успешно издържалите изпита получават сертификат и могат да продължат в следващ клас. Това вече е възможно да се случи веднага след завършване на съответния етап, без да се налага курсистите да чакат следващата година.

Според директори обаче възможностите, които дава проектът, са в разрез с механизма за обхват, тъй като децата виждат, че възрастните (в повечето случаи родители и техни близки) взимат един клас за три месеца, а не за една учебна година, както е в редовна форма.

През октомври Пловдив ще е домакин на национална научно-практическа конференция за ограмотяване на възрастни. Организатори са МОН и Пловдивският университет. Целта е да бъдат обменени добри практики и идеи, свързани с разработването и внедряването на училищни политики за насърчаване и повишаване на грамотността. Темите, заложени в програмата на форума на 2 и 3 октомври, са повишаването на функционалната грамотност и грамотността сред уязвими групи. Ще се обсъжда и приносът на „Нов шанс за успех за насърчаване грамотността при възрастните. Училищата, които искат да изпратят доклади за конференцията, трябва да направят заявка до 5 септември.