Класираните са само 379, най-голям е напливът за яслените групи

Броят на класираните деца е 379, от които 235 са приети в яслените, 92 в първа група и 12 във втора. 40 деца влизат в подготвителните групи. Крайният срок за записване е 30 юли, до който родителите трябва да подадат документи.

Следващото класиране ще се проведе на 9 август. Свободните места ще станат ясни до 31 юли. Очаква се обявяването на значителен брой места за най-малките на предстоящите класирания, защото наближава моментът, в който 3-годишните ще напуснат яслите и ще постъпят в първа група в детските градини. При необходимост от ново подреждане на желанията, родителите  следва да анулират подадените заявления и да подадат нови.

След настоящото класиране има незаети 199 места за първа възрастова група. По-големият брой ваканти бройки са за ДГ „Зора“, ДГ „Люляк“ с трети адрес ул „Теодосий Търновски“ 7, ДГ „Перуника“, “ДГ „Елица“, ДГ „Малина“, ДГ „Ралица“, ДГ “Светлина” с втори адрес ул. “Славееви гори” №41, ДГ „Червената шапчица“ с втори адрес ЖР „Тракия“ блок №50, както и всички детски градини в район „Източен“.

Постъпването на родените през 2012 и 2013 г. деца през учебната 2018/2019 г. в подготвителни групи е задължително, съгласно нормативните разпоредби. Освен групи в детските градини, родителите могат да изберат и подготвителни групи в общинските училища на града. Там функционират както полудневни, така и целодневни групи. Информация за училищата, в които има подготвителни групи може да бъде намерена на сайта на общината www.plovdiv.bg в раздел „Образование“. Записването в тези групи е на място в училищата и не е обвързано със системата за прием в детските заведения.