Официалният старт на начинанието е утре в НБ „Иван Вазов“, предстои подписване на партньорство и с Пловдивския университет

14 училища от Пловдив и областта формират мрежа на началните учители с основна цел професионално сътрудничество и взаимодействие. Официалният старт на начинанието ще бъде утре в НБ „Иван Вазов“, чийто методичен отдел подкрепя инициативата. Двигател за създаване на обединението е старши експертът по начално образование в Регионално управление на образованието Васка Атанасова.

Идеята е учебните заведения да провеждат вътрешноучилищна квалификация, да получават методическа подкрепа и да осъществяват обмен на добри практики, свързани с ограмотяването и четенето. Идеята е децата да бъдат насърчени да четата, за да подобрят говорните си умения, да повишат грамотността си, а отттам – да подобрят резултатите си по останалите учебни предмети. Всички училища се включват в мрежата на доброволен принцип, като вече е създадена Гугъл класна стая, в която да общуват. Предстои създаването на няколко методически ателиета, които ще бъдат ръководени от ОУ „Антим I“, СУ „Любен Каравелов“, НУ „П.Р.Славейков“, ОУ „Хр. Ботев“ – Крумово и ОУ „Хр.Ботев“ – Раковски.

В процеса на взаимодействие с акцент върху повишаване на грамотността ще бъдат проследявани постиженията на децата от начален етап по български език. Предстои подписване на партньорство с Пловдивския университет, като зам.-ректорът проф. д-р Румяна Танкова ще се включи с обучение по български език като диференцирано оценяване на постиженията.