Една пета от седмокласниците не са подали заявления за участие в класирането, сочат данните на Регионалното управление на образованието

Руската и Английската гимназия за поредна година се оказват най-желаните училища от пловдивските седмокласници, сочат данните от първо класиране. 1370 ученици са посочили като първо желание английски в ЕГ „Иван Вазов”, а с един по-малко са желаещите да учат същия език в ЕГ „Пловдив”. Английският е най-предпочитан и в Хуманитарната гимназия, където е поискан от 1177 кандидати. Над 1000 седмокласници са заявили испански и немски в двете елитни гимназии. Над 800 предпочитат италиански в Руската, английски във Френската, „Митническа и данъчна администрация” в Търговската. Сред специалностите, посочени от най-много кандидати, са системното програмиране и математика с английски в Математическата, „Икономика и мениджмънт”,  „Икономическа информатика”, „Съдебна администрация” и „Банково дело” в Търговската, приложното програмиране и компютърната техника в Професионалната гимназия по електротехника, френският във Френската.

Най-високият бал е за момичета с английски в ЕГ „Пловдив” – 495, а на второ място е за момичета с английски в Математическата гимназия – 494. В топ 5 е немският за момчета в ЕГ „Иван Вазов” – 490. 485 е максималният бал за момчета с английски в МГ, а с бал 480 е първото прието момиче с немски в Английската.

За най-желаните училища и паралелки балът не пада под 400, каза Рангел Райчев – председател на приемната кампания за гимназиите. Минималният в ЕГ “Иван Вазов” е за момичета с немски – 427, а за момчета -376. Последното прието момиче в Английската с английски е с бал 419, а с немски – 431. Минималният за момчета с немски е 398, а за английски – 379. В Математическата най-ниският бал е 390.500 за момичета с английски

По данни на Регионалното управление на образованието подадените заявления за участие в първия етап за прием в гимназиите са 4748. 38 на сто са предпочели да кандидатстват онлайн, а останалите са заложили на класическия вариант – документи на хартия. Приетита по първо желание са 2548 в 1129 профилирани и 1419 професионални паралелки.

938 от седмокласниците обаче не са внесли заявления, което прави близо една пета. 178 са останали извън класирането, тъй като са посочили ограничен брой желания и балът не им е стигнал,за да попаднат в списъците на приетите, уточни началникът на РУО Иванка Киркова. Тя поясни, че ще бъдат изпратени писма до кметовете на общините от областта с поименни списъци на неподалите документи, за да подпомогнат издирването им. Основната от причините е незаинтересованост на родителите или неумения за работа с платформата, както и пропуснати срокове.

Записването на приетите от първия етап е от 4 до 6 юли. Седмокласниците, които искат да пробват да се класират за по-горно желание, подават документи за участие във втори етап в училището, в което са приети. Мястото им се пази, но след второ трябва да се запишат, за да не го загубят.