Есенният етап на кампанията ще се проведе утре в Центъра за подкрепа на личностното развитие

1365 ученици от 33 общински, държавни и частни училища са заявили участие в есенния етап на кампанията „Грамотни ли сме?“. Състезанието се организира от Община Пловдив, съвместно с Центъра за подкрепа за личностно развитие – ОДК, където утре ще се проведе надпреварата. Учениците ще решават тестовете на два етапа – сутрин и следобед, като по този начин се предоставя възможност на тези, които са на двусменен режим, също да се включат.  Инициативата е в съответствие с Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността на МОН.

Целта на кампанията е да се провери нивото на грамотност на участниците, свързана с компетентностите, които трябва да са придобили в обучението си по български език до съответния етап. Тестовете за двете възрастови категории (VІІ клас и Х – ХІІ клас) са съобразени с образователната степен на учениците, като включват задачи, зададени от МОН като примерни варианти от тестовите модули по български език за НВО и ДЗИ.

Разнообразните типове задачи от отворен и затворен тип ще провокират участниците да покажат до какво ниво са овладели правописната, граматичната, пунктуационната и лексикалната норма в съвременния български книжовен език.

На най-добре представилите се ще бъдат раздадени награди.