1341 малчугани кандидатстваха за прием в детска градина, но класирани бяха едва 429. Това показват резултатите от  поредното класиране за детските заведения. Най-много са били желаещите за яслени групи – 1012. 192 са подали документи за първа възрастова група, 52 – за втора, 63 – за трета подготвителна и 22 – за четвърта група.

Обявените места бяха общо 662, от тях за яслените групи – 329, за първа група – 178, за втора – 58, за трета – 63, и за четвърта група – 34.

Броят на класираните за ясла е 328, 52 са приетите в първа група. Само 16 са приетите във втора група, 33 – за подготвителните. Срокът за записване е 24 юли.

Следващото класиране ще се проведе на 6 август. Свободните места ще бъдат обявени до 27 юли. Очаква се обявяването на значителен брой места за най-малките, защото наближава моментът, в който 3-годишните ще напуснат яслите.

След настоящото класиране има останали незаети 126 места за първа възрастова група. По-голям брой места има в ДГ „Весела“, ДГ “Бреза” с втори адрес бул. “Дунав” №69, ДГ “Перуника” с втори адрес ул. “Лъджене” №13, ДГ “Д-р Е. Бороу”, ДГ „Червената шапчица“ с втори адрес ЖР „Тракия“ блок №50, както и в повечето детски градини в район Източен.

При необходимост от ново подреждане на желанията, родителите  следва да анулират подадените заявления и да подадат нови. Крайният срок за подаване на заявление онлайн за следващото класиране е 4 август.

Постъпването на родените през 2014 и 2015 г. деца през учебната 2020/2021 г. в подготвителни групи е задължително, съгласно нормативните разпоредби. Освен групи в детските градини, родителите могат да изберат и подготвителни групи в общинските училища, където функционират както полудневни, така и целодневни. Записването в тях е на място в училищата и не е обвързано със системата за прием в детските заведения.

Тъй като в район „Тракия“ няма подготвителни групи в училищата, а функциониращите подготвителни групи в детските градини са с максимално запълнен капацитет, ще бъде разкрита допълнителна група за децата, родени през 2015 година, в ДГ “Кремена” с втори адрес ЖР “Тракия”, блок №11, вход А, Б, В, Г. За местата в тази група могат да кандидатстват и деца от другите райони на града.