Приемането на документи за кандидатстване започва на 20 юни и продължава до 3 юли

131 кандидат-студенти се явиха на редовния изпит по математика в пловдивския филиал на Техническия университет. Те решаваха тест по математика с 30 въпроса. Първите 20 бяха с избираем отговор от пет възможни, а останалите 10 задачи – с отворено решение.

14 квестори следяха за спазването на правилата в изпитните зали.

Резултатите ще са ясни до 20 юни и могат да бъдат проверени на сайта на университета  с входящия номер от заявлението за явяване на изпит и ЕГН.

Оценките важат за кандидатстване във всичките 13 специалности на пловдивското висше учебно заведение, както и за Технически университет -София и факултет и колеж – Сливен. Ако някой от кандидатите не е доволен от резултатите си от положените изпити /предварителни или редовни/, може да избере при балообразуването оценката от матурата по БЕЛ, математика, физика, информатика или информационни технологии.

Заявленията могат да се подават онлайн или на място в зала 4430 в сградата на университета на  ул. „Цанко Дюстабанов“ 25.

Резултатите от първото класиране ще са ясни на 4 юли , а от второто на 12 юли.

Повече информация на www.tu-povdiv.bg