7s

78 бакалаври и 66 магистри от Химическия факултет на Пловдивския университет ще получат дипломите си на тържествена церемония в Спортната зала на висшето училище. Към дипломираните бакалаври и магистри с приветствия ще се обърнат ректорското и деканско ръководство, както и представители на „БИОВЕТ“ Пещера.

Сред завършващите бакалаври има 13 отличници. Първенец на випуска е Миглена Аладжова от специалност „Медицинска химия“ с успех 5,99. Четирима са пълните отличници от шестте магистърски програми.

„Изпращаме с гордост поредния випуск химици. Убеден съм, че те ще  допринесат за утвърждаването на престижа на Химическия факултет и ще оправдаят нарастващото доверие на работодателите към нашите кадри“, заяви деканът доц. Веселин Кметов. Той подчерта, че дипломантите са много добре подготвени специалисти в професионално направление, в което ученето е трудно, а професията – изключително отговорна.

„Аз и моят съсед – какво ни разделя и какво ни събира?“ пък е темата на есето на националния конкурс за ученици от 12 клас, организиран от Катедра „Етнология“ към Философско-исторически факултет на ПУ със съдействието на Регионалното управление по образование. Есето трябва да е с обем до 4 стандартни страници. Материалите се изпращат не по-късно от 15 март.