И средните училища ще предлагат обучение чрез работа, предвиждат приетите на второ четене промени в Закона за професионалното образование

Единадесетокласниците, които се обучават по дуалната система, ще получават възнаграждение не по-малко от 120 лева, а зрелостниците – поне три пъти максималния размер на месечната стипендия (3 х 60 лв). Това решиха членовете на парламентарната Комисия по образованието и науката, които приеха на второ четене промени в Закона за професионалното образование и обучение.

Новият документ регламентира ролята и функциите на наставника, определя задачите и изискванията към учителя методик и към преподавателя методик. Законът разширява обхвата на училищата, в които се осъществява обучение чрез работа със средните училища с професионални паралелки. Гарантират се условията за съответствие на професионалното  обучение с потребностите на бизнеса. Едно от изискванията е актуализиране на учебните програми поне веднъж на 5 години. Въвеждат се строги правила към работодателите, които ще могат да обучават учениците по дуалната система. Регламентира се и създаването на информационна база данни за фирмите, които отговарят на изискванията на качествено дуално образование.

От 2004 г. броят на центровете за професионално обучение непрекъснато расте и към края на 2017 г. те са 1057. Само през април т.г. са извършени проверки на 6000 свидетелства за професионална квалификация. В 2000 от тях са открити технически грешки, а 2000 са се оказали невалидни. За тази цел се предвижда увеличаване на контрола спрямо тях.