www.monitor

 

12 училища от Пловдив и региона са избрани да участват в Международното изследване на уменията по математика и природни науки TIMSS за ученици от 4 клас. То е сред най-авторитетните проучвания в света и отчита тенденциите и постиженията на ученици от 60 страни. Провежда се на всеки четири години от 1995-а насам от Международната асоциация за оценяване на постиженията в образованието, като обхваща ученици от 4 и от 8 клас. За първи път тази година България се включва в изследването при малките, което ще се проведе от 14 до 30 април. Избрани са общо 150 училища от страната. Извадката е изготвена от организацията “Статистика Канада”.

Децата ще работят 36 минути. Тестът включва два блока – по математика и природни науки. Въпросите са със свободен и избираем отговор. Въпросници ще попълват също родители, ученици и директори.  Резултатите ще бъдат обявени в края на следващата година.