Свободните места бяха само 554, най-много са желаещите за яслена група, сочат резултатите от поредния тур за прием в детските заведения

1198 деца кандидатстваха за детска градина, но едва 360 влязоха в списъците на класираните. Това показват резултатите от поредния тур за прием в общинските детски заведения.

Най-многобройни са желаещите за яслена група – 886, 167 са кандидатствали за първа група, 60 за – втора възрастова група, 61 – за трета подготвителна група и 24 – за четвърта. Част от децата кандидатстват за преместване. Обявените места бяха общо 554.

Данните показват, че за подготвителните групи, в които приемът е задължителен, има места за всички кандидатстващи. Наближава моментът, в който 3-годишните ще напуснат яслите и ще постъпят в първа група в детските градини, така че прогнозите са за освобождаване на още места в яслите. На този етап класираните са 287. 33 са попаднали в списъците за първа група, 11 – за втора група, 18 – за трета и 11 – за четвърта подготвителна група. Причината за малкия брой класирани спрямо обявените места е в желанието на родителите децата им да бъдат приети в точно определени градини. Записването на приетите е до 14 август.

Следващото класиране ще се проведе на 27 август. Свободните ще бъдат обявени в срок до 17 август.  След приключване на ремонтните дейности  в ДГ „Снежанка“ и ДГ „Перуника“ ще бъдат обявени свободни места и в тези детски градини.

Крайният срок за подаване на заявление онлайн за следващото класиране е 25 август.