Минималната заплата за школските шефове е 680 лева според новите правила на МОН

 

 

photo_verybig_1416999

 

1180 лева е максималната месечна заплата, под която могат да се разписват училищните директори. Тя ще се полага на тези, които имат над 1400 ученици. Минималното възнаграждение според новите правила, определени от просветния министър, е 680 лева. Такава е основната работна заплата, която ще получават и директорите, в чиито училища има дори 50 деца.  Школските шефове, които в момента взимат над фиксираната основна, няма да имат завишение през настоящата календарна година, стана ясно още от новите правила за определяне на работните заплати. Тези с по-ниски ще договарят нови със задна дата от 1 януари 2015 година. За директорите на извънучебните педагогически звена корекция на възнагражденията може да има само по предложение на финансиращия орган. За спортните и училищата по изкуства минималната заплата е 700 лева. Тези, които са с наложено дисциплинарно наказание, ще се простят с надеждата за увеличение и премии.

Освен основната си заплата обаче, амбициозните школски шефове могат да заработят солидни допълнителни възнаграждения за учебни часове над задължителната норма, включително по мерките “Без свободен час” и “На училище без отсъствия”. Тези, които имат I професионално-квалификационна степен, взимат до 100 лева над заплатата. Допълнителен финансов стимул се полага и за преподаването на учебен предмет на чужд език, без предмета “чужд език”. Премии на директорите се начисляват за организация на Националното външно оценяване и зрелостните изпити, както и от диференцираното заплащане. Училищните мениджъри могат да си пишат официални премии до три пъти годишно, но те не могат да надхвърлят 1000 лева. Ако участват по проекти също имат право да получават полагащите им се възнаграждания по изпълнение на заложените дейности. Регионалният инспекторат също има право на аргументирани поощрения в рамките на една работна заплата за образцово изпълнение на трудовите задачи.

1 КОМЕНТАР

  1. Оправдано ли е? Може би, нека и учителите взимат по толкова.

Коментарите са затворени.