Заниманията стартират на 5 март, предвидени са практикуми, уъркшопове и мастър класове

116 ученици избраха да надградят знанията и уменията си в Модерна академия на изкуствата „Синдикат“. Академията стартира на 5. и 6. март със занимания в музикален клуб “Петното на Роршах” и ще продължи през месеците март, април и май. Учениците ще се обучават в 8 програми – „Творческо писане”, „Графичен дизайн и фотография”, „Модерна музика”, „Съвременни визуални изкуства”, „Екранни изкуства”, „Модерни методи на мислене”, “PR и реклама в областта на изкуствата” и “Културен туризъм” от преподаватели – практици в своята област. Изпитите в края на Академия та ще бъдат свързани с различни индивидуални и групови проекти.

Нашите деца имат нужда от утеха, кураж, дух, творчество, особено след двете ковид години и ужасната трагедия близо до нас, казват организаторите. Всички писма за записване, които получили от учениците, показвали огромното им желание да бъдат заедно и да се развиват.

Специално внимание тази година е отделено на практикуми, уъркшопове, мастър класове. Предвидено е проект но-базирано междупредметно обучение с работно заглавие “Новите места на Пловдив”, обхващащ о учениците от 4 програми – “Културен туризъм”, “Графичен дизайн и фотография”, “PR и реклама”, “Модерни методи на мислене”. Програмата “Екранни изкуства” ще включва работата по кратки репортажни филмчета с телефони, “режисьорска книга” по кратък сценарий, работа по филм , TV предаване. Учениците в програмата “Съвременни визуални изкуства” ще работят по проекти, свързани с модерното изкуство, а тези от “Модерна музика” – с проучване на пловдивски музикални групи и известни музикални клубове.

Мастър класовете на Васил Върбанов в програмата “Модерна музика” и на писателя Александър Секулов в “Творческо писане” ще бъдат през април.