Правителството отпусна 3 078 23 8 лева за осигуряване на дейностите по 9 национални програми

Кабинетът одобри актуализация на Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“. Още 113 училища, кандидатствали по програмата, ще получат възможност за ново класиране за изпълнение на дейностите през 2021 г. Първоначално за финансиране през тази година бяха одобрени 150 училища, които изграждат STEM центрове.

Пет училища от Пловдив и областта спечелиха по 300 000 лева от Националната програма „Изграждане на училищна STEM среда“ – Математическа гимназия, ПГ по електроника и електротехника, ОУ „Райна Княгиня”, СУ „Васил Левски” – Карлово и ОУ „Христо Смирненски” – Раковски.

Седем са училищата, които получиха финансиране за реализация на по-малки проекти. По 50 000 лева за STEM среда спечелиха СУ „Патриарх Евтимий”, Националната художествена гимназия, ОУ „Васил Левски” – Рогош, ПГ по селско стопанство в Белозем, ОУ „Св.св.Кирил и Методий” – Чешнегирово. С 35 000 лева ще трябва да осъществи проекта си за център по природни науки екипът на ОУ „Отец Паисий” – Първомай, а 29 000 лева извоюва НУ „Любен Каравелов” – Съединение.

23 учебни заведения от региона успешно преминаха през първия етап на кандидатстване с проектни предложения. На втория етап от конкурса 12 успяха да се класират в голямата категория, в която кандидатстват училища с повече от 300 ученици, които не разполагат със STEM център. 11 бяха допуснати в малката категория, по която се се финансират проекти на стойност до 50 000 лв.

Днес правителството отпусна 3 078 23 8 лева за осигуряване на дейностите по 9 национални програми, свързани с развитие на образованието.

С тях ще се финансира модернизиране на професионалното образование чрез обновяване на материалната среда, създаване на учебни програми и планове, както и на помагала. Ще се подкрепи и обменът на иновации между училищата, обучението на ученици по програмиране, както и квалификации на учители в предприятия.

Отпускат се и суми за изплащане на възнаграждения на наставници на новоназначени учители, които учат във висше училище за придобиване на квалификация „учител“, както и възнаграждения на заместващи учители.

Средствата са предвидени по националните програми „Осигуряване на съвременна образователна среда”, „Обучение за ИТ кариера”, „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование”, „Роден език и култура зад граница”, „Без свободен час”, „Мотивирани учители”, „Бизнесът преподава”, „Иновации в действие” и „Разработване на учебни помагала и на методически ръководства, оценяване и одобряване на проекти на учебни помагала за подпомагане на обучението, организирано в чужбина, на проекти на учебници и на проекти на учебни комплекти“.