Публикуваха за обществено обсъждане проектите на учебно-изпитните програми за 7. и 8. клас

2111082194

11 произведения са включени за националното външно оценяване по български език след 7. Клас. Проектите на учебнo-изпитните програми за  7-класниците по български език и литература и по математика, както и учебно-изпитните програми за проверка на способностите по изобразително изкуство и по музика са публикувани за обществено обсъждане на сайта на МОН.

За обсъждане  до 9 януари са публикувани и проекти на учебно-изпитните програми за проверка на способностите по изобразително изкуство, по музика и по хореография на учениците от VIII клас за прием в държавни и в общински училища за учебната 2017/2018 година.

Както досега, учениците ще решават тест по български в два модула. По първия модул ще имат време за работа 60 минути, а по втория – 90. Първият съдържа 25 задачи с четири възможности за отговор, от които само един е правилен, и с кратък свободен отговор. Максималният брой точки от него е 65. Задачата при втория е създаване на преразказ върху неизучаван художествен текст с дидактическа задача. Той може да донесе максимум 35. Новото тази година е, че оценката се формира в точки като сбор от резултатите от двата модула. Ученикът може да събере максимум 100.

Задачите по български език и по литература са на основата на задължителното учебно съдържание в 7: Христо Ботев – „На прощаване“;  Иван Вазов – „Немили-недраги“, „Една българка“, „Опълченците на Шипка“, „Българският език“;  Алеко Константинов – Из „До Чикаго и назад“ („Ниагара!…”), Из „Бай Ганьо” („Бай Ганьо у Иречека”);  Пенчо Славейков – „Неразделни”;  Пейо Яворов – „Заточеници”;  Елин Пелин – „По жътва“;  Йордан Йовков – „По жицата“.

По математика кандидат-гимназистите ще решават 20 задачи в първия модул – 16 с четири възможности за отговор, от които само един е правилен, и задачи със свободен отговор – числов, символен или словесен. Максималният брой точки от него са 65. Вторият модул се състои от 4 задачи. В две от тях от учениците се изисква да напишат свободни отговори, без да привеждат решение; а останалите две са с разширен свободен отговор, което изисква да опишат и аргументират решението на задачата. Максималният брой точки на този модул са 35, а сборът от двата е 100.