Учениците гостуваха на Военно-окръжна прокуратура-Пловдив

11-класници от Професионалната гимназия по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“ – членове на клуба за подготовка на  националната олимпиада по гражданско образование, посетиха Военно-окръжна прокуратура–Пловдив в рамките на информационната кампания „Ден на отворените врати“. Военно-окръжният прокурор капитан Христо Анчев посрещна гимназистите им представи ролята на военното правораздаване за осигуряване на защитата на националната сигурност на страната. Той обясни, че военните магистрати разследват престъпления, извършени от военни, както и от служители в армията.

„В България има три военно-окръжни прокуратури, като едната от тях се намира в Пловдив, а другите са в София и Сливен“, поясни прокурор Анчев. Учениците се интересуваха какви са най-честите престъпления, извършвани от военни и налаганите наказанията за тях, могат ли да станат военни прокурори и следователи, ако завършат специалност „Право“ и колко време продължава един съдебен процес.

Гимназистите посетиха една от залите във Военния съд, видяха местата на  съдебния състав, прокурора, адвоката и обвиняемия по време на процеса. Капитан Анчев разказа, че военните прокурори винаги се явяват в залата с униформа и имат военни звания.