732 са класираните за първа група в детските градини

1098 деца кандидатстваха за яслени групи, но приетите са едва 60. Това показват резултатите от класирането за детските заведения, в което взеха участие общо 2267 малчугани. Обявените места бяха общо 1221 – 71 за яслените групи, 985 за първа възрастова група, 54 за втора, 47 за трета и 64 за четвърта подготвителна група.

При кандидатстващи 968 деца за първа група, класираните са 732 деца. Останалите незаети места за 3-годишните са 253, тъй като не съвпадат с предпочитанията на родителите. За втора група от желаещите прием 110 деца са класирани 21, а за подготвителните от желаещи 91 деца са класирани 39.

До 14. юни родителите трябва да подадат документи за записване в детските заведения, в които са приети.

Анализите посочват, че за приема на всички желаещи в първа група ще е необходимо част от децата да кандидатстват за по-отдалечени от местоживеенето им райони. Родителите могат да подават заявления и в административните райони, броят на местата определя шансовете им за прием, а не само събраните точки.

За яслените групи се очаква да бъдат обявени значителен брой места през юли, август и септември, след като 3-годишните постъпят в детските градини.

Следващото класиране е на 24 юни. Свободните места ще са ясни на 15 юни. Крайният срок за подаване на заявление онлайн е 22 юни.

Постъпването на родените през 2015 и 2016 г. деца през учебната 2021/2022 г. в предучилищни групи е задължително, съгласно нормативните разпоредби. Освен групи в детските градини, родителите могат да изберат и общинските училища. Там функционират както полудневни, така и целодневни групи. Записването в тези групи е на място в училищата и не е обвързано със системата за прием в детските заведения.