dav

Половината от кандидатите за първа група намериха място при последното класиране за детските градини

1090 деца се бориха за 53 места в яслените групи. Приетите са 52, сочат резултатите от проведеното класиране за детските градини. В него взеха участие 2167 деца. Най-много бяха желаещите за ясли и за първа група. За яслените групи ще бъдат обявени значителен брой места за класиранията през юли, август и септември, след като 3-годишните постъпят в детските градини, уверяват от общината.

При 888 кандидати, едва 467 малчугани са приети в първа група. Местата са били общо 610, но има разминаване между желанието на родителите и вакантните бройки. За втора възрастова група от желаещите за прием 105 деца, класираните са 21. За подготвителните групи документи са подали 84, а приетите са 42. До 17 юни родителите трябва да подадат документи за записване.

С решение на Общинския съвет от 30 май бяха увеличени броят на местата в група до 28. Това дава възможност на директорите да обявят допълнително по още 3 места в група. Анализите посочват, че за приема на всички желаещи в първа група ще е необходимо част от децата да кандидатстват за по-отдалечени от местоживеенето им райони. Родителите могат да подават заявления и в административните райони, различни от местоживеенето им, ако има удобни за тях детски заведения, в които има повече свободни места, съветват от общината.

За първа възрастова група за следващото класиране очакваният брой на свободните места е около 450. Най-много места има в следните детски градини:

Район “Западен” – ДГ “Дружба” с втори адрес ул. “Пепелаша” №8, ДГ “Елица”,   ДГ “Елица” с втори адрес ул. “Орфей” №10и ДГ “Рая”;

Район “Източен” – ДГ “Биляна”, ДГ “Лилия” и ДГ “Маргаритка”;

Район “Тракия” – ДГ “Кремена” с втори адрес ЖР “Тракия”, блок №11, вход А, Б, В, Г;

Район “Централен” – ДГ “Люляк“;

Район “Южен” – ДГ “Осми март” с втори адрес бул. “Н. Вапцаров” №80 и ДГ “Светлина” с втори адрес ул. “Славееви гори” №41

Следващото класиране е на 27 юни. Крайният срок за подаване на заявление онлайн е 25 юни.

Постъпването на родените през 2013 и 2014 г. деца през учебната 2019/2020 г. в подготвителни групи е задължително, съгласно нормативните разпоредби. Освен групи в детските градини, родителите могат да изберат и подготвителни групи в общинските училища на града. Там функционират както полудневни, така и целодневн. Информация за училищата, които ще разкрият подготвителни групи за 5- и 6-годишнидеца може да бъде намерена на сайта на общината www.plovdiv.bg в раздел „Образование“. Записването в тези групи е на място в училищата и не е обвързано със системата за прием в детските заведения.