За участие в пролетния етап на кампанията са заявили участие 34 общински, държавни и частни училища

1077 ученици ще проверят езиковите си умения в пролетния етап от кампанията „Грамотни ли сме?“, организирана от общинския отдел „Образование“, съвместно с Център за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс. Заявки за участие са от 34 общински, държавни и частни училища.

На 30 март тестове ще решават седмокласниците, а на 31 март – учениците от 10 до 12 клас. Състезанието ще се проведе в сградата на ЦПЛР – ОДК, бул. „Шести септември“ №193, на два етапа – сутрин и следобед в извънучебно време. След оповестяване на резултатите на най-добре представилите се ще бъдат раздадени награди.

Целта на кампанията е да се провери нивото на грамотност на участниците, свързана с компетентностите, които трябва да са придобили в обучението си по български език до съответния етап. Тестовите варианти за двете възрастови категории (VІІ клас и ХI – ХІІ клас) са съобразени с образователната степен на учениците. Всеки от тестовете е разработен по моделите на изпитните варианти за национално външно оценяване и държавен зрелостен изпит, като включват само въпроси от модулите, свързани с изучения материал по български език. Разнообразните задачи само от отворен тип ще провокират участниците да покажат до какво ниво са овладели правописната, граматичната, пунктуационната и лексикалната норма в съвременния български книжовен език.