Максималният размер на финансовата помощ за един обект е 4200 лева, 30%  е съфинансирането от страна на забавачките

За седма поредна година Община Пловдив стартира реализирането на подпрограма „Проектиране и изграждане на нови детски площадки и/или ремонти и сертифициране на съществуващи такива, облагородяване на дворни пространства в общинските детски градини“. Тя е част от общинската образователна програма 2020 – 2022.

За тази година са предвидени 100 000 лв. от бюджета на Община Пловдив, с които могат да бъдат изградени или реновирани близо 25 обекта.

По програмата могат да кандидатстват общински детски градини, които не са включени в проект „Пловдив през 2014–2020 г. – интелигентен, устойчив, желан европейски град” по ОП „Региони в растеж” и не са в процес на ново строителство. Приемът на документи за кандидатстване е в отдел „Образование“.

Всеки проект може да включва и повече от една детска площадка или идея за облагородяване на дворни пространства. Максималният размер на финансовата помощ е в размер на до 70% от допустимите разходи, но не повече от 4200 лв. с ДДС за един обект, а останалите 30%  са от бюджета на детските градини.

През изминалите 6 години за детски площадки са инвестирани 1 375 986 лв. За този период са изградени общо 233 обекта и са облагородени 5 дворни пространства.